پاپ پی

کیف پول اکسیر شما
در دست توسعه

کیف پول شما در واقع همان کیف پول بانک شما می باشد که به شبکه شتاب وصل بوده و میتوانید کلیه پرداخت های خود را در آن انجام دهدید.